קונדיטוריה בעיניי היא כמו ג'אז – היא איננה מדע וממש לא מדויקת. אמנם היא זקוקה לגבולות ברורים, אבל ביניהם אפשר לשנות, לאלתר, להתנסות ולהנות כל פעם מחדש מתוצאה אחרת.